Logo – Friluftslivets uke

Regler og tiltak for smittevern under Friluftslivets uke

Skal du arrangere noe i Friluftslivets uke? Her er viktig informasjon om smittevern under arrangementer og turer.

Selv om covid-19 har satt en stopper for de aller største arrangementene, er Friluftslivets uke 2020 langt fra avlyst. Tvert imot, i en tid der mye er satt på vent håper vi at uka kan bli et etterlengtet grønt og friskt pust, som også inspirerer til friluftsliv resten av året.

Heldigvis har turer og andre utendørsaktiviteter et godt utgangspunkt for å kunne utøve godt smittevern.

For deg som arrangere noe under uka er det likevel viktig å sette deg godt inn i reglene for antall deltakere, avstand og hygienekrav, og overholde disse. Her er en oversikt over det viktigste du som arrangør bør vite.

 

Grense på 200 deltakere

Det første du som arrangør bør kjenne til er begrensningen i antall deltakere.

For offentlige arrangementer er grensen på 200 deltakere, tilskuere og eventuelle andre som er tilstede. Dere som står for gjennomføringen av arrangementet regnes ikke som en del av deltakerantallet.

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Dette må gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

 

Krav til deg som arrangør

Videre må arrangementet ha en ansvarlig arrangør som sørger for at det hele foregår på en smittevernforsvarlig måte. Ansvarlig arrangør kan være en privatperson, og må ikke selv være tilstede under arrangementet, så lenge de oppfyller myndighetenes krav om smittevern.

Som arrangør er du ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Det er derfor viktig med oppdaterte påmeldingslister, enten fysiske eller digitale, med kontaktopplysninger til de som deltar. Merk at disse skal slettes etter 10 dager, av hensyn til personvernet.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet. Dette kan være å informere tydelig om dette i forbindelse med markedsføringen av arrangementet.
  • å tilrettelegge godt for at det ivaretas god hygiene under hele arrangementet. Det innebærer at deltakerne har tilstrekkelig tilgang til håndvask med såpe eller hånddesinfeksjon, spesielt i forbindelse med toalettbesøk og/eller matservering. Dette innebærer også at eventuelt utstyr som lånes ut i forbindelse med arrangementer bør desinfiseres både før og etter bruk.
  • å tilrettelegge for at avstandskrav kan overholdes under hele arrangementet. Regelen er at det skal være minst 1 meter mellom deltakere som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære.
  • å ha en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en egen sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer, som kan lastes ned her.

Nyttige lenker for mer informasjon

Smittevern under arrangementer, samlinger og aktiviteter (Folkehelseinstituttet)

Spørsmål og svar om arrangementer (Regjeringen.no)

 

Del denne artikkelenRelevante nyheter

Slik kan dere markere Friluftslivets uke i skole, barnehage og SFO

5. – 13. september inviteres hele Norge til å bli med ut i naturen. Jobber du i skole, SFO og eller barnehage, og har lyst til å markere Friluftslivets uke sammen med barna? Her finner du informasjon om op...

Åtte ting å gjøre på egenhånd i Friluftslivets uke

5. – 13. september inviterer vi alle til å bli med å feire friluftslivet og naturen. Disse aktivitetene kan du gjøre uansett hvor landet du bor. Har du lyst til å fylle Friluftslivets uke med enda flere ...

App-moro om allemannsretten i Friluftslivets uke

Med appen TeachOUT kan du utforske naturen mens du lærer om allemannsretten. Sjekk om det finnes en løype i nærheten av der du bor! Allemannsretten gir oss rett til å ferdes i, og høste av, naturen vår. ...