Logo – Friluftslivets uke

Arrangementer i Oslo

Tirsdag 08. september 2021

DNT Oslo og Omegn, Seniorgruppa - DNT Oslo og Omegn

I FLYKTNINGENES FOTSPOR

AVREISE: Oppmøte Skullerudstua kl. 10.00. Fra Jer

Under 2. verdenskrig ble det etablert flere flyktningeruter til Sverige. En av disse rutene gikk fra Oslo til svenskegrensen. Vi går første del av den blåmerkede ruta, fra Skullerud til Øyern/ Enebakk. Terr...