Arrangementet foregår i Skien Fritidspark.

5. september arrangerer DNT Telemark igjen TurboTråkk Grenland, årets turhappening for 3-6 åringene i barnehagene i Grenland. Som vanlig vil arrangementet foregå i Skien Fritidspark. Det vil bli tilrettelagt for turmarsj, eventyrstund og konsert denne dagen. Vi håper å se deres barnehage på tur denne dagen. Invitasjon ligger vedlagt.

Påmeldingsfrist er 5. august, send navn på barnehage, antall barn, voksne og kontaktinfo til epost: dag-oyvind.olsen@dnt.no

Begrenset antall plasser. Fint om der samordner påmeldingene fra barnehagen og de forskjellige avdelingene.

Mer informasjon vil bli sendt de påmeldt i slutten av august.

Les om fjorårets Turbotråkk https://telemark.dnt.no/artikler/nyheter/10424-rekordstort-oppmte-pa-turbotrakk/

Mer informasjon/påmelding
Skien kommune
08:00
05.09.2018


Google Map of 59.1863,9.596424599999978