Jølle er startpunkt for turen.

Guidet tur på Kyststien på Vest-Lista. Etappe på turopplegget «Kyststien for alle» der hele kyststien på Lista gås over flere etapper. Dagens etappe går fra Jølle til Snekkestø. Første del av etappen følger grusvei, siste delen er en omlegging av traseen for kyststien over Sedberget mellom Håle og Snekkestø.
Etappen markerer overgangen fra det flate endemorene-landskapet som preger Lista og over til heielandskapet som kan sies å være sørenden av det norske grunnfjellet.

Turen er uten felles transport og det oppfordres til å holde 1 m avstand.
Parkering på Jølle. Noe mulighet for parkering på Snekkestø, men denne er begrenset.

Påmelding: Navn på deltakere sendes til lister@friluftsrad.no.

Mer informasjon/påmelding
Farsund kommune
12:00
08.09.2020


lister@friluftsrad.no
Google Map of 58.138919252003944,6.606096075863297