Oppmøte kl. 10.00 på ESSO bensinstasjon i Hauges gate nedenfor sykehuset i Drammen.

Tur til Goliaten fra demningen på Landfalltjern via 5-minutter´n, Myrsetervollen og Tverken. Middels krevende tur, 12 km. Bompenger kr. 35,-.

DNT 60+ Drammen har turer hver mandag fra april til november. Det er fast oppmøte kl. 10.00 på ESSO bensinstasjon i Hauges gate nedenfor sykehuset i Drammen. Vi satser på samkjøring. De som sitter på, betaler sjåføren kr. 10,- pr. mil.
Det er med DNT-turleder hver gang, og det er god matpause underveis.

Gratis deltakelse.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt DNT Drammen og Omegn på telefon 32 25 51 40 eller e-post kontoret@dntdrammen.no

Mer informasjon/påmelding
Lier kommune
10:00
03.09.2018 – 17.08.2018

32 25 51 40
kontoret@dntdrammen.no
Google Map of 59.7968521,10.118079999999964