Møt opp på Brynseng t - banestasjon. Vi anbefaler å ta kollektivt.

Oppmøte på broen på Brynseng t-banestasjon. Passer for alle. Vi følger Alna fra Bryn nedover igjennom urskogen til Svardalsparken der elva går ned i kulvert. Urskogspreget kommer av at her får skogen lov til å stelle seg selv. I elveskogen finnes det trær i alle aldre med innslag av død ved. Både stående og liggende (gadd og låg). Sopp er med på å bryte ned død ved. Dette fører til et rikt liv av både insekter og fugler. Kle deg etter vær og ha på deg gode sko. Turen tar 2 timer.

Mer informasjon/påmelding
Oslo kommune
16:30
06.09.2023
Helen Svensson
91764902
post@alnaelva.no
Google Map of 59.90925014297011,10.812080759246818