Startsted:Bolsøya skole Bolsøya

Distanse: 5, 10Kontaktperson: Asbjørn Skjevik
Telefon: 900 68 860
Email:
Startsted:Bolsøya skole Bolsøya

Mer informasjon/påmelding
Molde kommune
18:00
10.09.2021

90068860
asbjorn.skjevik@gmail.com
Google Map of 62.73067709999999,7.3213336