Folven Camping, Hjelledalen. Deltakarane nyttar eigen transport til oppmøtestaden.

Folven Adventure Camp og Frisklivssentralen inviterar ungdom med interesse for stisykling til eit fire timar innføringskurs (Kl.10.00-14.00). Oppmøte kl.10.00 på Folven Camping for teknikk- og balansetrening, med tur til Napen for praksis. (Napen ligg ca 3 km vidare opp mot Strynefjellet).

Utstyr:
-Deltakarane må ha med eigen terrengsykkel med demping foran (men fordel også med demping bak).
-Hjelm er påbudt – samt oppfordrar til beskyttelse på kne, albu og rygg (har du ikkje ryggskinne, kan du bruke ein liten sekk som kan ta av for ein evt. velt).
-Niste og drikke, klede etter veret.

Transport:
-Deltakarane må nytte eigen transport/foreldre til Napen (vi samkøyrer så langt det går). Ønskjer tilbakemelding på dette ved påmelding.

Påmelding:
Påmelding innan torsdag 06.sept. Kurset har 20 plassar.
Sjå vidare på kontaktinfo for påmelding.

Stryn kommune
10:00
08.09.2018
Monica Beate M Hesjedal
95223102
hesjedal.fysio@gmail.com
Google Map of 61.91796799999999,7.1669050000000425