Du inviteres med dette til åpningen av Turskiltprosjektet på Søråsen og Nystølfjellet lørdag 8. september 2018 kl 11. Se vedlagt program. For de som ikke er kjent: ta av fra Rv 7 ved Herad, 3 km før Gol sentrum fra sør. mot Bagn, bom åpen fra 09.30 til 11. Kjør til Frøysåkstølan, 17 km, stor parkeringsplass og infotavle i vegkanten

Program
Åpning av turskiltprosjektet for Søråsen og Nystølfjellet lørdag 8. september 2018 kl. 11 ved Frøysåkstølan.

Bommen i Søråsvegen vil være åpen for gratis passering mellom kl. 09.30 og 11.

1. Velkomst og orientering om program
2. Orientering om turskiltprosjektet, stier og skiløyper
3. Åpning av Turskiltprosjektet og avduking av Infotavle v/ ordfører Heidi Granli.
4. Presentasjon av turkortene
5. Orientere om Djupevattenprosjektet.
6. Takke sponsorer
7. Hilsninger
8. Turaktivitet. Tur til Holtelifjell med innlagt natursti (4H)
9. Enkel bevertning.

Vi håper på godt vær og at svært mange blir med oss denne dagen.
Styret

Gol kommune
09:30
08.09.2018
Ola Eiklid Hølen
41644392
ola-e-ho@online.no