parkeringsplassen ved Slattum skole

Skogen ved Slattum er usedvanlig rik på sopp, både matsopp og mer kuriøse arter. Vi går en runde og plukker og ser. Soppkontroll kl. 19-20. Turleder: soppkontrollør Siv Moen

Nittedal kommune
17:00
04.09.2019
Elin Langsholt
947 84 841
post@lillomarkasvenner.no
Google Map of 60.01066139999999,10.91582459999995