Lier kryss

Vi går sammen i skogen og finner skogens delikatesser. Dette er et gratis arranement

Møte på Parkeringsplass ved Djupadalen
Vi stiller med serifiserte soppkontrollører som informerer om de soppene vi finner og undersøker soppene du har i korga slik at du tar med deg trygg sopp hjem.
Vi anbefaler at du tar med deg korg og soppkniv på turen, ha gjerne mogså med papirposer eller mindre beger for å sortere soppen i korga.
Det er ofte våte områder der vi går så det er en fordel å ha på seg støvler eller lignende.

Etter turen blir det åpen gratis soppkontroll

Mer informasjon/påmelding
Sunnfjord kommune
15:00
03.09.2022
Gudrun G. Aksdal og Jostein Jektnes
47648319 / 97191021
gudrun.aksdal@haugnett.no
Google Map of 59.600258,5.489912