Landsdekkende

Vi flytter mandagsmøtet til nettet, på tirsdager!

I mange sopp- og nyttevekstforeninger er det tradisjon for å møtes og snakke om soppene man har funnet gjennom året. Nå viderefører vi denne tradisjonen på nett og åpner opp for at hele landet kan være med.

Jacklinn og Åshild inviterer derfor alle som vil til å være med på «Soppsnakk» mange tirsdager i året fra 19-21 på zoom. Her diskuterer vi sopper folk har funnet siden sist, eller fordyper oss i forskjellige soppslekter med god hjelp fra innleide eksperter. Det er åpent for å stille spørsmål og bli med i diskusjonen.

Du finner bildemapper på Soppsnakk på Facebook hvor du kan laste opp dine funn i forkant av møtene.

Bli med på Soppsnakk med programmet Zoom. Bruk denne påloggingslenken: Soppsnakk Zoom.

Dersom du ikke har Zoom, kan du laste det ned gratis fra Zoom.us.

Velkommen til hyggelig, løs og ledig soppsnakk!

Mer informasjon/påmelding
Oslo kommune
19:00
06.09.2022
Jacklinn Freeman
97100536
jacklinnfreeman@gmail.com