Vi kommer tilbake med lokasjon.

Trives du i lag med andre på tur? Har du erfaring fra hytte-til-hytte turer på høyfjellet? Føler du deg sikker i bruken av kart og kompass og vil gjerne dele din glede over å være i fjellet med andre? Bli DNT turleder!

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for DNT-foreningene i Vestfold og andre medlemsforeninger i fjellet sommerstid. Kurset er lagt opp over 2 helger á 2,5 dager. Alle temaene som blir tatt opp blir gjennomført både i teori og praksis. Ved kursslutt evalueres deltakerne til godkjent/ikke godkjent sommerturleder i DNT.

Helgene er 10-12. september + 1-3. oktober.

I løpet av kurset går vi bla. gjennom disse emnene:
Sommerorientering, turplanlegging, veivalg, værforhold, grunnleggende fysiologi, nedkjøling, førstehjelp, nattorientering, nødovernatting og ledelse av turer sommerstid. Sommerturlederkurset utdanner deg til autorisert sommerturleder for hele DNT-systemet.

Opptakskrav:

Bestått Ambassadørkur Grunnleggende turlederkurs. Modul 1-2 i turlederstigen.
Kunne dokumentere gode kunnskaper om orientering og kart- og kompass i høyfjellet (SARTTO, koordinater, kompasskurs, forstå fordeler og begrensninger med forskjellige typer kart, kartreferanse ved bruk av UTM, veivalg, distanser og tid, bratt lende og steinsprang, oppfang og ledlinjer, nattorientering, ogsv.). Vi anbefaler eventuelt å ta et kart og kompass kurs i forkant for å få maks utbytte.
Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
Eraring fra turer på egenhånd
Erfaring fra overnatting ute, i telt, bivuakk, under åpen himmel
Erfaring som turleder på turer i nærmområdet
Medlemsskap i DNT
Instruktører på kurset:
Ragnar Standal

Pris:
Voksen: 4750,-

Ungdom(16-26): 4100,-

Kursavgiften (ex reise) refunderes av din tilhørende medlemsforening etter lokal avtale. Ta kontakt ved spørsmål. Reisen spleises på av deltakerne ved samkjøring vi legger opp til.

Antall dager: 2 x 2,5 dager

Lokasjon

Vi kommer tilbake med lokasjon. Vær forberedt på at deler av en natt kan tilbringes ute.

Søknad og søknadsfrist:
Fyll ut søknadsskjema og send det inn innen 20. august 2021 til vestfold@dnt.no. Tilbakemelding og informasjon sendes deltakerne i utgang av august. DNT Vestfold forbeholder seg retten til å prioritere opptak av turledere i egen forening. Sammen med søknaden sendes en anbefaling fra medlemsforeningen og bekreftelse om at de vil benytte personen som turleder dersom vedkommende består kurset.

Innsending av søknadsskjema: Søknadsskjema sendes pr. epost til Thomas Andersen og Ragnar Standal på vestfold@dnt.no.

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til DNT Vestfold, Thomas Andersen, Vestfold@dnt.no

Ved avmelding:

Ved avmelding inntil 7 dager før kursstart beholdes et administrasjonsgebyr på 300,-. Mellom 3 og 7 dager beholdes halve beløpet, og ved avmelding nærmere enn 3 dager beholdes hele beløpet.

Mer informasjon/påmelding
Arrangementet arrangeres flere steder
18:00
10.09.2021 – 12.09.2021
Thomas Andersen
47833101
Vestfold@dnt.no
Google Map of 60.01376674387419,11.1985649800781