Smedstua Brygge, Smedstuvegen, 2350 Nes på Hedemarken

SMEDSTUA BRYGGE – 100 ÅR MED MJØSFÆRGEN 3. SEPTEMBER 12:00 – 14:00

Søndag 3. september 2023 fra 12:00 feirer vi Smedstua brygge på Nes i Ringsaker kommune. Brygga var en del av infrastrukturen for historisk båt- og fergetrafikk på Mjøsa, og var i mange år et historisk viktig samferdselsknutepunkt for øst-vest trafikk lokalt og regionalt. Datoen markerer på dagen et 100-årsjubileum for oppstart av fergeforbindelsen mellom Nes og Gjøvik. En nyrestaurert Mjøsfærgen anløper brygga under arrangementet!

Mer informasjon/påmelding
Nes kommune
12:00
03.09.2023
Rein Austdal
99739955
smedstubrygga@gmail.com
Google Map of 60.7933852,10.7518003