Samme Bacecamp som 2019, Grensa mellom Rana og Nesna ved FV 12 på Sjonfjellet. Overnatting i medbrakt telt for de som måtte ønske det. Ingen påmelding alle velkommen! FV 12 er kandidat til Nasjonal kystriksvei om det ikke blir vindkraftindustri på Sjonfjellet.

Kampen om Sjonfjellet dreier seg om å bevare noe til våre etterkommere. Det storslåtte åpne landskapet Nordlandsverran med den lange solgangen er unikt i verden.

Treffet/fjellmøtet Naturvernforbundet i Rana og omegn, i samarbeid med de andre natur- og friluftslivsorganisasjoner, planlegger oppe på Sjonfjellet er et sterkt signal om at de vindturbiner Freyr AS planlegger her oppe, er strekt uønska!

Landskapsverdiene i Nordlandsverran gir verdiskapning for reiselivet og reindrift, og det fremmer et fysisk aktive friluftsliv og folkehelse.

Flora og fauna er artsrik i havet, på land og i lufta. De skånsomme fotavtrykk etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter, ikke bare Vegaøyene, men hele Helgelandskysten.

Foto: Hans Petter Sørensen / FarOutFocus, fra folkemøte Sjonfjelltreff 2019

Nesna kommune
10:00
05.09.2020 – 06.09.2020
Erling Solvang
+47 96047155
erlsolv@online.no
Google Map of 66.2827812,13.3302715