Vi møtes på parkeringsplassen ved Tobonn innerst i Lommedalen.

Vi møtes på parkeringsplassen ved Tobonn innerst i Lommedalen.

Her starter turen som går over 7 av de høyeste toppene i Bærum kommune.

Vi følger veien mot Kampen i ca. 0,5 km før vi tar av til venstre på umerket sti bratt opp på Åmotkollene til høyeste punktet rett sør for Kollevatn (459 moh). Videre på sti forbi Bikkjevann og nordover til Hellerudmyra. Vi krysser myra i østenden og går uten sti opp på Setervassberget og følger ryggen opp til høyeste punkt (464 moh). Følger ryggen videre nordover og bratt ned til Kryssbymyra. Ved myra krysser vi en sti, men vi fortsetter uten sti nordover og opp på Dritarholhøgda (473 moh).

Fra Dritarholhøgda går vi østover uten sti til hytte i nordenden av Setervann. Herfra følger vi umerket sti sørover langs vannet til bekk som vi følger i bratt terreng opp til blåmerket sti. Følger denne nordover forbi Jonsputten og krysser over til vei på østsiden av putten. Følger veien sørover et kort stykke før vi går rett østover, opp til rødmerket skiløype som går langs Vidvangen. Krysser skiløypa og går videre østover, opp på Vidvangen (vesttoppen). Dette er Bærums høyeste punkt, med 553 moh. Høyeste punktet på Vidvangen er det imidlertid ikke. Dette ligger litt lengre mot nordøst, men er plassert i Ringerrike.

Vi går ned igjen til skiløypetraseen og følger denne sørover til vi kommer til umerket sti som går opp til L-steinhytta. Denne hytta er grensepunkt mellom tre kommuner (Bærum, Oslo og Ringerike). Rett sør for hytta ligger Danielshøgda (505 moh) der vi finner L-steinen. Dette er en liten steinvarde plassert i tett skog. Morten Leuch som eide Bogstad gård fra 1756 til sin død i 1768 fikk risset inn en «L» på steinen som en markering av grensen mellom Sørkedalsgodset og Ringerike.

Vi går sørover uten sti og kommer ned til trillesti for sykkel mellom veisystemene i Sørkedalen og Lommedalen og følger denne ned til Rognlivann. Vi går rundt vannet og sørover på blåmerket sti i jevn stigning opp på Bessliåsen. På høyden tar vi vestover på umerket sti opp til høyeste punkt (453 moh), der det ligger en imponerende stor hytte. Vi går videre i terrenget sørover til Tømmeråsen (448 moh). Derfra på umerket sti ned til kjerrevei/blåmerket sti som bringer oss tilbake til Tobonn.

Terreng og lengde: Turen er på ca. 14 – 15 km, men terrenget er kupert og vi går store deler av turen utenfor sti. Vi regner med å bruke ca. 6 – 7 timer inkludert pauser.

Ta med: Se Generell turinformasjon.

Kart: Bærumsmarka og deler av Krokskogen 1:20 000, utgitt av IL Tyrving

Oppmøte: Ved parkeringsplassen ved Tobonn. Avmarsj fra Tobonn kl. 10.30.

Smitteverntiltak på turer og aktiviteter i Bærum Turlag

På våre turer og aktiviteter kan du være trygg på at vi tar smittevern på alvor. DNT har utarbeidet en egen veileder for aktiviteter, som bygger på myndighetens råd om smittevern. Vi tar hensyn hygiene og til størrelse på grupper, i henhold til gjeldende anbefalinger.
Deltakelse på våre turer forutsetter at du som deltaker er frisk, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon og ikke er i karantene. Vi har fokus på god håndhygiene og at alle deltakere må holde minst en meter avstand til hverandre.

Turleder/instruktør eller aktivitetsleder har rett til å vise bort deltakere som ikke overholder dette.

Krav om påmelding: I vår og sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter, derfor har vi innført krav om påmelding.

Maksimalt antall deltagere: Inntil videre er det maksimalt 20 personer pr gruppe, inkludert turleder. Bærum Turlag kan sette inn flere turledere og dele turen opp i flere grupper med tilstrekkelig avstand, men turledere holder likevel kontakt underveis.

Transport: I den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person/husstand benytte egen bil og vi oppfordrer ikke til samkjøring. Deltakerne oppfordres til å benytte alternativer til kollektiv transport.

Dersom DNT og myndighetene endrer sine anbefalinger, kommer naturligvis Bærum Turlag til å følge etter. Se forøvrig DNTs coronaberedskap

Mer informasjon/påmelding
Bærum kommune
10:15
12.09.2020
John Hvidsten
90091122
john@baerumturlag.no
Google Map of 59.98763620249068,10.481592683408989