Oppmøte: Følg skilting til Eiker Golfklubb via Orkidehøgda /Blomsterlia inn i Hagatjernveien/Midtåsveien og deretter Kalkveien. Parkering nedenfor Kalkveien 2, Mjøndalen.

Vi skal se på Korpen N, en artsrik slåttemyr, hvor BBF har arbeidet tre sesonger med restaurering. https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00023299
Artsmangfoldet er stort på denne lokaliteten – i september er det naturligvis litt på hell, men kanskje vi kan friste deg til å bli med på flere turer neste sommer?
Velkommen skal du være. Ta med deg litt å spise/drikke.
Kontaktperson: Jan Sørensen, mobil 48273297, Kristin Bjartnes, mobil 909 52 045.
Påmelding, se lenke nedenfor.

Mer informasjon/påmelding
Drammen kommune
17:30
07.09.2021
Kristin Bjartnes
90952045
buskerud@botaniskforening.no
Google Map of 59.7355051,10.0112969