Seminaret foregår i Auditorium A.O Vinje i første etasje. Romnr: 6-103 Universitet i Sørøst-Norge, avd. Bø. Gullbringvegen 36, 3800 Bø.

Arealforvaltning og arealpolitikk er en taukamp mellom ulike interesser, der natur- og friluftsinteressene stadig taper terreng. Hvordan skal vi ta vare på naturopplevelsene og friluftslivet i byene våre for fremtidige generasjoner? Vi setter fokus på dette og inviterer deg til kveldsseminar i Bø.

Gratis og åpent for alle, men spesielt interessant for offentlige myndigheter, politikere, studenter og frivilligheten.

Mer informasjon/påmelding
Bø kommune
17:30
03.09.2018
Mariken Kjøhl-Røsand
97147245
telemark@fnf-nett.no
Google Map of 59.40893293598742,9.059568643569946