Frammøte: Øverste p-plass på Ruskåsen kl. 10.00. NB! bomveg.

Vi går en runde over Hemberget og inn på Rondanestien, om Ingeborgvolla (restaurert ljørkoie) og over Ulvhaugene og tilbake på blåmerket sti til Målia og deretter vegen til parkeringsplassen. Ulvhaugene er et sammenhengende nettverk av eskere, som er langstrakte rygger dannet av løsavsetninger fra smelteelver ved slutten av siste istid. Disse utgjør et særegent landskapsinnslag i dette stillferdige villmarksområdet. Ulvhaugene ligger inne i Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat.
Serveringshytta på Målia er åpen, men ta med egen niste og drikke, vi tar matpause ute i terrenget.
Frammøte: Øverste p-plass på Ruskåsen kl. 10.00. NB! bomveg
Turleder: Ole Iver Morthov, tlf. 416 53 603

Mer informasjon/påmelding
Løten kommune
10:00
02.09.2018 – 17.08.2018
Ole Iver Morthov
416 53 603
hht@dnt.no
Google Map of 60.97811120000001,11.27910929999996