Rifle bana Skytebaneanlegget i Løten

Regjeringa gjennomfører fra 15. juni lettelser av flere koronatiltak i tråd med planen for håndtering av covid-19, og vi åpner derfor riflebana for treningsskyting.

Alle skytterne skal registreres (navn og dato – bok ligger på skrivebordet på kontoret) – også om de trener alene og/eller uorganisert

Oppholdsrommet skal ikke brukes – vent på tur ute

Hold god avstand inne på standplass

Gjennomfør god håndhygiene

Ta med kaffe på termos og fast føde – det vil ikke bli tilbudt servering i forbindelse med noen av treningene

IKKE kom på bana om du er pjusk

Ta ansvar!

Det er like viktig som før at vi følger smittevernreglene. Alle som benytter riflebana må sette seg inn i disse.

Mer informasjon/påmelding
Løten kommune
15:00
05.09.2020


hilde_lang-ree@hotmail.com
Google Map of 60.7936465,11.3922258