Nord-Rogaland og Sunnhordland. Det vil bli arrangementer i regi av Haugesund turistforening og andre turlag rundt omkring på hele Haugalandet og i Sunnhordland. Turlagene sine oppsatte turer vil gå noenlunde som oppsatt i deres program, men Friluftslivest dag i Djupadalen i Haugesund vil ikke bli arrangert av hensyn til smittevern i forhold til Covid 19.

I FRILUFTSLIVETS UKE 4.-13. SEPT vil det bli 25-30 ulike friluftsarrangement i hele regionen.
Det vil bli fotturer, overnattingsturer på turisthytter, bålkvelder, åpne turhytter, friluftsgudstjenester osv.
De ulike tiltaka arrangeres av turlag og andre friluftsorganisasjoner i Nord-Rogaland og Sunnhordland.
Friluftsrådet Vest koordinerer og markedsfører arrangementene i regional- og lokalpressen.

PROGRAMMET med alle arrangementene i Friluftslivets uke kommer du på nettsiden til Friluftsrådet Vest
www.Frivest.no

Programmet vil også bli lagt ut på Friluftsrådet Vest sine facebooksider.

Mer informasjon/påmelding
Arrangementet arrangeres flere steder
04.09.2020 – 13.09.2020
Knut-Arild Sørensen, Friluftsrådet Vest
52774830
post@frivest.no