Arrangementet sendes live.

AREALER FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

I Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet og handlingsplanen for biologisk mangfold skal friluftsområder og grøntarealer tas hensyn til i arealplanleggingen. Allikevel trues våre friluftsområder og verdifulle naturområder av utbygging av blant annet hyttefelt, kraftanlegg, næringsutbygging, vei og privatisering.

Hvem har ansvaret for at vi bevarer arealer for natur og friluftsliv i våre nærturområder, i skogen, på fjellet og ved sjøen?

Og hvem har ansvaret for at vi ikke ødelegger for natur og biologisk mangfold når vi tilrettelegger for friluftsliv?

Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken har invitert politikere og natur- og friluftslivsorganisasjoner til å delta i debatten om arealer for natur og friluftsliv i Drammen, onsdag 9. september.

INNLEGG:

Velkommen ved Kaja Høgås, Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud.

Presentasjon om Friluftsløftet i Drammen, ved Marte Bøhm Nordahl, Viken Idrettskrets (Tidligere Drammen kommune).

Presentasjon om Fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og forvaltningsområder i natur- og arealplanlegging ved Rune Winum, leder for Frivillighet, friluftsliv og idrett, Viken Fylkeskommune.

Presentasjon om satsing på frivillighet og friluftsliv. Mer info kommer.

DEBATT:

Ordstyrer: Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Panelet består av:

POLITIKERE:

Stortingsrepresentant, Arne Nævra (SV). Fylkestingsrepresentant for Viken MDG, Øyvind Solum. Fylkestingsrepresentant for Viken SV, Camilla Sørensen Eidsvold. Fylkestingsrepresentant for Viken Venstre, Tove Hofstad. Fylkestingsrepresentant for Viken Høyre, Johan Baumann. Komiteleder Plankomiteen Viken Fylkeskommune, Annette Lindahl Raakil (SP). Hovedutvalgsleder for Kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune, Mads Hilden (AP). 2. nestleder i Viken Krf, nestleder i Drammen KrF og vara til kommunestyret i Drammen, Billy Taranger.

IDRETT, NATUR OG FRILUFTSLIV:

Generalsekretær i Den Norske Turistforeningen, Dag Terje K. Solvang.
Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal. Daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund, Morten Dåsnes. Faglig leder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes. Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Johan Carsten Thiis. Kretsleder i Viken Idrettskrets og leder i Folkehelseutvalget, Hilde Stokke.

Debattantene utfordres i tema:
– Hytteutbygging
– Strandsonen
– Skogsvern
– Vindkraft
– Arealforvaltning
– Frivillighetens rolle

Program og listen over paneldeltakere oppdateres etterhvert.

Debatten sendes live fra Drammen.

På grunn av smittevernhensyn vil arrangementet streames live via Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud sin Facebook-side.

«Foto: Kaja Høgås»

Arrangementet arrangeres flere steder
11:00
09.09.2020
Kaja Høgås

kaja.hogas@FNF-nett.no