Arrangementet sendes live.

I hensyn til regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet skal friluftsområder og grøntarealer tas hensyn til i arealplanleggingen. Allikevel trues våre friluftsområder av utbygging av blant annet hyttefelt, kraftanlegg, næringsutbygging, vei, og privatisering.
Hvem har ansvaret for at vi bevarer arealer for friluftsliv i våre nærturområder? Og tar vi vare på naturen når vi tilrettelegger arealer for friluftsliv?

Vi har invitert politikere og friluftslivsorganisasjoner til debatt. Arrangementet streames live i sosiale medier.

Mer info kommer.

Arrangementet arrangeres flere steder
11:00
09.09.2020
Kaja Høgås

kaja.hogas@FNF-nett.no