Lavvoen ved Søndre batteri, Odderøya i Kristiansand

Politisk bålsamtale om arealutfordringer i Agder mellom frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner og fylkespolitikerne.
Sted: Lavvoen ved Søndre batteri, Odderøya i Kristiansand
Innleder og ordstyrer: Tor Punsvik
Plass til noen tilhørere, påmelding til agder@fnf-nett.no innen 6.september.

Kristiansand kommune
17:30
08.09.2020
Camilla Moseid
91816471
agder@fnf-nett.no
Google Map of 58.131279549875686,8.009580415808086