Langs skogsbilveien mot Spurvvann i Øvre Pasvik,ca 25 km sør for Skogfoss.

Sted: Langs skogsbilveien mot Spurvvann i Øvre Pasvik,ca 25 km sør for Skogfoss.

Avkjøring fra fylkesveien er merket.

Distanser: 3 km, 6 km og 12 km
Eget merke for hver år du går.

4H har NATURSTI langs 3 km løype. Premiering

Kafé (kontanter og vipps)

Sør-Varanger kommune
11:14
06.09.2020
Karine Emanuelsen/ Hanne Kalliainen
95174083/97973098
fagermogartneri@hotmail.no
Google Map of 69.33742268330441,29.5483873637797