Møt opp ved gapahuken i Østerelvdalen, øverst i Tverrelvdalen kl. 11.00. Mer informasjon på Alta og Omegn Turlag sine sider.

Ordfører Monica Nilsen er med når Alta og omegn turlag lørdag 2. september åpner historisk vandrerute i Alta.

Bli med på den høytidelige åpninga av den første historiske vandreruta i Finnmark! Møt opp ved gapahuken i Østerelvdalen, øverst i Tverrelvdalen. Her blir det taler og hilsener, kultursti, guiding med kjentmann, transport med hest og kjerre, matservering mm. Vær ute i god tid da du må regne med å gå ca. en km. fra parkering.

Postruta var en viktig del av kommunikasjonen mellom København og embetsverket på Vardøhus. I Finnmark ble både post, embetsmenn og lokalbefolkning loset over vidda av samiske kjentmenn. Posten ble fraktet fra Altagård til fots, med rein- eller hesteskyss, med båt over vann og på elv, videre til Vardø. Et større postrutenett med ødestuer, postgammer, poststuer og fjellstuer utviklet seg utover 1800-tallet. Langs denne Historiske vandreruta finner vi poststuen Bojobæski, gjenoppbygget og eid av Alta og omegn turlag, restene etter postgammen i Stippanavzi, samt poståpneriet på Ravnastua (Gárdin), en av de tre siste statseide fjellstuer i Finnmark. Nå kan du oppleve den samme naturen som postombærerne ved å følge den historiske vandreruta.

Mer informasjon/påmelding
Alta kommune
11:00
02.09.2023