3-fjellsturen starter ved Bergen og Hordaland Turlags lokaler i Tverrgaten kl. 08.30 – 10.00.

Onsdag 8.september arrangerer vi Opptur for årets 9.klassinger som skulle hatt Opptur i mai.

Smittevern

Vi følger råd angående gjennomføring av kurs, og har en egen smitteverninstruks i DNT. Koronaberedskap og smitteverninstruks i DNT.

Velkommen til OPPTUR BERGEN 2021!

På OPPTUR her i Bergen er det vanligvis påmeldt rundt 4000 deltakere. Hver klasse bør stille med minst 2 voksne pr. 30 elever. Løypetrasèen går i all hovedsak på grusvei og sti. Deler av løypen er sti i kupert terreng, og hver enkelt skole må vurdere forutsetningen til den enkelte elev/ klasse.

Det er spesielt viktig at skolen kjenner til løypen og snakker med elevene om sikkerhet i forkant av turen.

Påmelding og klasselister

Alle klasser må ha en kontaktperson som har ansvar for å ha oversikt over sin klasse vedrørende fravær på dagen, og at alle elevene som deltar på dagen kommer i mål.

Pris
Deltakelse på OPPTUR er gratis, men hver skole må selv sørge for transport til og fra start/mål område.

STARTKORT OG PREMIERING

Alle som leverer inn ALT SØPPELET sitt og STARTKORTET, etter fullført tur, får gratis t-skjorte. Vi vil trekke ut flotte premier på startkortet, derfor er det viktig at alle elever skriver inn skole, klasse og navnet sitt korrekt på startkortet, og leverer det inn ved målgang.

Startkortet og informasjon leveres til resepsjonen/skolekontakt på skolen i god tid før arrangementet. Startkortet skal medbringes på turen og klippes på hver topp. Informasjon gis til elevene i forkant av turen.

Mat og drikke

Dette er en lang tur (ca 4 – 5 timer) derfor må alle elever og lærere sørge for å ha med seg mat og drikke til turen. ”Uten drikke og mat, blir man bare kjempelat”.

Bekledning

Været kan fortsatt være ustabilt, og det er derfor viktig å kle seg deretter. Vind – og vanntett jakke og bukse skal være med i sekken, sammen med lue, votter og et par tørre ullsokker, og et tørt klesskifte! Følg med på værmeldingen kvelden før turen. Enkelte partier av løypa er ujevn og det kan være glatt og sleipt. Ta på gode sko med solid såle beregnet til turbruk, gjerne fjellsko med god støtte rundt ankelen.
Start og mål

3-fjellsturen starter ved Bergen og Hordaland Turlags lokaler i Tverrgaten kl. 08.30 – 10.00. Startkortet deles ut av skolekontakten til alle elever og lærere som skal delta fra deres skole, og fylles ut korrekt med navn på skole, navn på klasse og navn på elev, eller lærer som deltar. Startkortet fungerer som klippekort på toppene underveis, og leveres ved målgang for å være med i trekningen av flotte premier. Det er ingen tidtaking, og vi oppfordrer alle til å bruke hele dagen. Alle må for øvrig være tilbake i Tverrgaten for målregistrering før kl. 16.00.

Løypetrasè

Tverrgaten/ Marken – Skansen – Fjellveien – Skredderdalen – Sandviksfjellet (417 moh.) – Rundemanen (560 moh.) – Rundemansveien – Brushytten – Fløysletten – Tippetue – Fjellveien – Skansen – Tverrgaten/ Marken. Det er klippeposter på Sandviksfjellet, Rundemanen og Fløyen. Løypen er godt merket og må følges! Turen er ca. 10 km lang.

Vi arrangerer også alternativ tur denne dagen, tilrettelagt for ungdom med nedsatt funksjonsevne (som ikke kan eller ønsker å gå så fort/langt). Traseen tilpasses deltakernes funksjon og behov. Vi bruker Fløibanen som utgangspunkt tur/retur, utgifter dekket av BHT. Vi ønsker at klassene stiller med assistent/lærer dersom de har elever som ønsker å være med på denne turen. Ta kontakt med ansvarlig for denne turen, Sigrid Kvåle Myksvoll, dersom du har spørsmål og vil melde dere på: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no / tlf. 55335815.
Oppmøte for denne turen er klokken 09:30 i Marken.

Sikkerhet

Skolene anbefales å gå mest mulig klassevis, men dette blir opp til hver enkelt lærer å avgjøre. Løypen er godt merket med merkebånd og skilt som skal følges. Ingen skal velge snarveier utenfor merket løype. Dette medfører skaderisiko og fare for å gå seg bort. Turlaget har mannskap både på Sandviksfjellet, Rundemanen og Fløyen. De er utstyrt med førstehjelpsutstyr og samband om ettermiddagen går en baktropp gjennom hele løypen. Bergen og Hordaland Turlag er tilgjengelig hele dagen på tlf: 55 33 58 10, eller 91 35 40 18

Avbrytelser

Gi beskjed til lærer og Bergen og Hordaland Turlag på tlf.: 55335810 om du må avbryte turen. Dette er viktig for å kunne ha full oversikt over samtlige deltakere.

Bilder

Det vil blit tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet i Bergen og Hordaland Turlag/ DNT`s publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier relatert til turlagsaktiviteter. Hvis du vil reservere deg fra å bli tatt bilde må du informere fotografer om dette.

Husk!

Alle må følge merket løype. Ingen tar snarveier!
Tomme flasker og søppel tas med tilbake fra tur. Dette skal ikke ligge igjen i naturen. Tenk miljø!
Ta vare på hverandre og ha en trivelig dag sammen på Byfjellene
Mer info. Kontakt arrangementansvarlig for OPPTUR i Bergen: Bergen og Hordaland Turlag/ ved Rune Mo-Bjørkelund, tlf. 91 35 40 18

Mer informasjon/påmelding
Bergen kommune
08:00
08.09.2021
Bergen og Hordaland Turlag
55335810
bht@dnt.no
Google Map of 60.39215029999999,5.331448099999999