Nordenden av vannet Ognilla på Gran Østås

Møtested: Nordenden av vannet Ognilla på
Øståsen. Risbakkvegen fra Jaren eller
Lynnebakka fra Gran sentrum. Bomveg betales med
SMS. I forbindelse med ”Kom deg ut-dagen” den 2.
september, markerer vi DNTs 150 års jubileum med
en natt i naturen ved Ognilla på Gran Østås. Etter
formiddagens program på lørdag 1. september i
Vassenden, forflytter vi oss fra urbane strøk til
granskogen. Teltleiren blir etablert i nordenden av
Ognilla. Stedet har fasiliteter som bilveg, utedo,
plass til telt, bade- og padlemuligheter.
Vi setter opp noen store lavvoer til felles bruk, i
tilfelle vått og kaldt. Utover det må deltakere stille
med egne telt og egen mat. Leir både for store og
små. Felles bål og grill.
Hege Rimestad stiller med musikk og allsang.
Fottur på søndag, se egen beskrivelse.
Info ved leirledere Gunnar Haslerud,
tlf. 976 77 105 eller Amund Bø, tlf. 928 58 560.

Mer informasjon/påmelding
Gran kommune
17:00
01.09.2018 – 02.09.2018
Amund Bø
92858560
amundbo@online.no
Google Map of 60.4051114,10.721915599999988