Start vert ved Cubus i Volda og ruta opp Elvadalen og til Årneset finn du her: https://morotur.no/tur/Elvadalen-til-AArneset

Melshornløpet frå sentrum til Melshornet blir arrangert 4. september.
Friluftsforeninga sitt barneturlag er medarrangør og arrangerer løp for dei minste frå sentrum, opp Elvadalen og til Årneset. Medalje til alle.

Følgmed på fb-sida til Friluftsforeningas Barneturlaget eller Melshornets venner. Her kjem det informasjon når dagen nærmar seg

Volda kommune
11:30
04.09.2021
Runa Bakke
91621147
friluftsforeninga@gmail.com
Google Map of 62.145012803035705,6.066707170572192