Sti til Lunnaas fra Nykjua-demningen (sørfra) eller Djupengrop parkering (nordvestfra).

Samling for Venner av Lunnaas, på Lunnaas, Finnemarka. Skaurock m/Dagfinn Kolberg, bålkaffe og litt bititi. Inngang: Hatten går rundt.

Modum kommune
12:00
02.09.2018 – 17.08.2018


Google Map of 59.95413211580908,10.103035036634992