Oppmøte: Norsk Regnesentral kl 17.00. T-bane 4 eller 5 til Forskningsparken.

Teorien blir torsdag 7.9 kl 17- 21, praktisk del lørdag 9.9 kl 11- 14. Kurset gir praktisk kunnskap for alle som ønsker å bruke GPS på turer og er beregnet på alle som bruker en tur-GPS som et eget apparat.
Kurset er tilpasset seniorer.

Mer informasjon/påmelding
Oslo kommune
17:00
07.09.2023
Torbjørn Aas
92022798
torbjo-a@online.no
Google Map of 59.9437012,10.7169105