Hadeland Bergverksmuseum

Møtested: Parkeringsplassen mellom Hadeland Bergverksmuseum og fotballbanen på Grua, kl.18.00. Den blåmerkede stien fra Grua og til Klattertjern ble anlagt 2019. Vi følger stien over Varden, hvor det feilaktig står Klattertjernsberget på turkartet. Vi raster på den fine tangen i nordenden av Klatttertjern. Lengde og varighet: Ca. 6 km og vel 3 timer. Info ved turledere Tron Halvorsen og Leif Grenager Koch, tlf. 924 82 626.

Kontaktinformasjon:
Turleder:
Tron Halvorsen

Mer informasjon/påmelding
Lunner kommune
18:00
09.09.2020
Tron Halvorsen
924 82 626.
Google Map of 60.2524358,10.6543404