Oppmøte er ved Thon Hotel Narvik, Skistuavn 8, 8515 Narvik

Det blir kurs i «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt» på Thon Hotel Narvik Lørdag 1. september 2018 kl 10-18.
​Kursinformasjon: Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt har åpnet for at en person på jaktlaget kan kontrollere og gi erklæring på jaktlagets kjøtt, etter å ha deltatt på dette kurset. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå en enklere og rimeligere omsetning, som samtidig er trygg og sporbar.

Mattilsynet er svært tilfreds med ordningen og reduserer sin kontroll på jaktlagets kontrollsted.

Hensikt:
Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og å øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer.

Målgruppe:
Personer som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte. Kursbevis kun til erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt)

Sentrale emner:
Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet. Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.

Kursansvarlig
Kursleder og foreleser, Skogkurs, Dagh Bakka. Veterinær fra Mattilsynet.

Sted og tid
Thon Hotel Narvik, Skistuavn 8, 8515 Narvik
Lørdag, 1. september. 2018. Kl. 10.00 – 18.00.

Økonomi
Kursavgiften på kr 2 300,-, inkludert mat og kursmateriell, betales ved påmelding.

Påmeldingsfrist:
29. august. Deltakerbegrensning.

Krav til deltakerne:
Kun personer med minimum 5 år som registrert jeger og minimum 5 års erfaring som hjorteviltjeger og som har aktivt deltatt i slakting av minimum 20 hjortevilt, kan delta på kurs og tildeles kontrollmyndighet.

Personer som ikke fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan delta på kurset, men da uten å blir godkjent feltkontrollør og uten kursbevis.​

Kursinnhold:
​​​Lovverk og administrative bestemmelser
Kjøttkvalitet, hva er det?
Hjortevilts anatomi, fysiologi og adferd
Sykdommer hos hjortevilt i Norge
Skader på hjortevilt
Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare
Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp
Kjøtthygiene i praksis, kjøtthåndtering
Lokaler til slakting og lagring av kjøtt
Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Rutiner ved feltkontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt

Mer informasjon/påmelding
Narvik kommune
10:00
01.09.2018 – 19.08.2018
Dagh Bakka

Google Map of 68.4376,17.44771000000003