Gravplassen i Norddalsfjord

Kulturvandring i Fesseområdet

Mykje spennande skog – støylstufte mm

Oppmøte kl 10 00 ved Gravplassen i Norddalsfjord

Turleiarar: Kolbjørn Nybø mobil 908 91 234

Turleiarar har raude turleiarvester

Varighet:

Påmelding Astrid Breiland Eliassen mobil 415 49 299 innan kl 18 00 fredag.

Turavgift: Gratis for medlemmer av Flora Turlag / DNT og kr. 100 for ikkje medlemmer. Betal turavgifta med Vipps til Flora Turlag nr 554905.

Turlaget vil oppmode alle som er passasjer i privatbil på fellesturane om å betale for transport til sjåføren: kr. 30 under 20 km og kr. 40 over 20 km

Ta med: Ekstra klær i tursekken. Mat og drikke for dagen.

Det er ikkje tillatt å ha med hund på fellesturen.

Svanevatnet er turtrimpost i Turtrimmen 2022. Sjekk deg inn på UT appen.

Vilkår for deltaking på fellesturar:
Når du melde deg på denne turen stadfestar du at du har lest og akseptert vilkåra som er beskrivne i våre generelle vilkår: Generelle vilkår for turdeltakelse i DNT

Velkommen på tur

Mer informasjon/påmelding
Kinn kommune
10:00
10.09.2022
Kolbjørn Nybø
908 91 234
Google Map of 61.64288851690527,5.373204436649397