Oppmøtested for fellestur: Møt kl. 10.30 i Ballangrudbyen, adresse: Gamlevegen 34/66, 2720 Grindvoll. Hovedarrangementet finner sted på gravfeltet på Øvre Vestern, adresse: Korsrudlinna 743, 2720 Grindvoll kl. 13.00-16.00

Kulturminnedagen på gravfeltet på Øvre Vestern er et årvisst arrangement for hele familien fra kl. 13-16.
Det starter med et kulturelt innslag, deretter er det avduking av nye informasjonstavler og nye nettsider, før ordet gis til historiker Solfrid Myhre som vil holde et kulturhistorisk foredrag med tittelen «Bosetningshistorien i Vestre Lunner».
Mens de voksne hører om de tidligste gardene i bygda, har unger (og andre interesserte!) tilbud om flere aktiviteter. Husflidslaget tilbyr spikking og naturveving, mens fugleforeningen viser ringmerking av fugl og veileder i fuglekassesnekring. Og jammen er det ikke også en vaskeekte smed til stede. Han viser fram smiing og støping i praksis.
Hvis du vil ha deg en (6 km) lang tur langs kulturstien med turleder for å se på de to nye tavlene, møter du på Ballangrud kl. 10.30 og går gjennom Bolkenmarka til Øvre Vestern.
«Gammeldags» mat og drikke får du kjøpt rimelig (og koronatrygt!) ved Gamlebygningen.
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Parkering skjer fortrinnsvis på Westernsletta, adresse Grindvollinna 630, 2720 Grindvoll. Velkommen!

 

«Foto: Helen M. Myrvoll»

Mer informasjon/påmelding
Lunner kommune
10:30
06.09.2020
Sigrid Heier
90632857
sigrid_heier@hotmail.com
Google Map of 60.30473050000001,10.4790016