Velkommen til Ullensaker Frivilligsentral sitt arrangement i Friluftslivets uke

KULTURKONSERT
I SAGAPARKEN

10. SEPTEMBER KL. 11 – 12
(VED DÅRLIG VÆR BLIR DET INNE)

ARRANGEMENTET ER GRATIS

STØTTES AV MIDLER FRA DAM STIFTELSEN
VELKOMMEN

Ullensaker kommune
11:00
10.09.2021
Rita Fjeld Hovden
90296332
frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no
Google Map of 60.1408579,11.1779828