Kulturminnedagen finner sted på Øvre Vestern gård, Korsrudlinna 743, Grindvoll, kl. 13-16. Turene starter tidligere. Sted og tid kunngjøres.

På den årlige kulturminnedagen på gravfeltet på Øvre Vestern blir det både foredrag, musikk og ulike aktiviteter for barn/barnefamilier. Men først blir det tur langs
kulturstien!
Velg enten en kunstnerisk vandring for å se Aleksander Stavs stedegne kunstverk, eller en tur langs det meget
originale og nyetablerte fuglekasse-strekket.
For nærmere informasjon, søk opp Kulturhistoriske Vestre Lunner på FB, eller sjekk nettsiden
kultur.grindvoll.com.

Mer informasjon/påmelding
Lunner kommune
10:00
04.09.2022
Hilde Roen Munkelien
975 89 565
hadeland@turistforeningen.no
Google Map of 60.30473859999999,10.4790319