Arrangementet foregår på Osa.

Kom og bli med på ein kjekk dag i Osa. Kjem Turbo og tru?
Me fyrer opp bålpanna i fjøresteinane i Osa, det blir pylse grilling, turtipp, fiskesprett osv.
Ta gjerne med fiskestong, og er veret fint kan freistinga til å bada bli stor.
2020 er DNT sitt berekraftsår, og me ber om at alle unngår å bruke eingongs servise når dei kjem på KDU, samstundes ber me om at alle tar med seg bos dei finn på sin veg.
Ta med:
– Kopp/glas (ungane får saft)
– Klede etter veret
– Noko å sitja på
– Badekle/handduk (om bading freistar)
– Mat/anna drikke (Turlaget/Gilde spanderar 1 pylse pr. born)
– Fiskestong om ein vil prøve fiskelukka (turlaget har ikkje fiskestenger)
Kansje tar Turbo turen og?
Smittevern:
Alle turar og arrangement i regi av turlaga har påmelding, dette er for å sikkre at ein kan gjere ein evt smittesporing.
Me forheld oss til ei kavar tid til dei gjeldane smittevernsreglane som blir gitt, og kvar familie/hustand skal halde minimum 1 meter avstand.

Mer informasjon/påmelding
Ulvik kommune
11:00
06.09.2020
Hilde Underdal
+4795238282
ulvik.turlag@dnt.no
Google Map of 60.58550702611064,7.028152250875226