Parkering på Krossvoll (køyr mot Kjelby).

Vi inviterer til ein dag ute, og kanskje ikkje så langt fra der du bur.
Parkering på Krossvoll (køyr mot Kjelby).
Gjennom Trollskogen vært det turtipp og jakt etter trolla som gøymer seg der.
På toppen vert det premiering på turtippen og Barnas Turlag Gulen spanderer pølser.
Ta med drikke sjølv.
Kle dykk etter været.
Foreldre har ansvar for eigne born.
Turleiar: Lindy Kristin Andersen, tlf 975 06 461

Mer informasjon/påmelding
Gulen kommune
12:00
06.09.2020
Lindy Kristin Andersen
97506461
ytresogn.turlag@dnt.no
Google Map of 60.96296390000001,5.2248078