Parkering på Krossvoll (køyr mot Kjelby).

Vi inviterer til ein dag ute, og kanskje ikkje så langt fra der du bur.
Parkering på Krossvoll (køyr mot Kjelby).
Gjennom Trollskogen vært det turtipp og jakt etter trolla som gøymer seg der.
På toppen vert det premiering på turtippen og Barnas Turlag Gulen spanderer pølser.
Ta med drikke sjølv.

Kle dykk etter været.
Foreldre har ansvar for eigne born. Hugs å halde 1 meter avstand til andre.

Pga. coronasituasjonen må vi ha påmelding. Send ein SMS til turleiar for påmelding, seinast 1 time før start.
Turleiar: Lindy Kristin Andersen, tlf 975 06 461.

Velkommen på tur!

Mer informasjon/påmelding
Gulen kommune
12:00
06.09.2020
Ytre Sogn Turlag
97506461
ytresogn.turlag@dnt.no
Google Map of 60.96326137747252,5.228313983493282