Oppmøte: På Svingenbru over Grinidammen. Østeråsbanen til Ekraveien T GPS koordinater: sone 32, N 6647125, E 0591275

I samarbeid med Røa Vel leder Lysakervassdragets venner en vandring langs Lysakerelva fra Svingen bru ved Grinidammen til Bogstadvannets osdemning og tilbake langs motsatt elvebredden. Turen, som går på bra turveier med én kort stigning, tar noe over 2 timer i rolig tempo.

Mer informasjon/påmelding
Arrangementet arrangeres flere steder
13:00
03.09.2023
John Tibballs
469 24 125
styret@lvv.no