Det er kort avstand fra T-bane og buss til startstedet. Det er anledning til å parkere i startområdet.

Høstvandring i Lillomarka.
Det er start fra Esso på Kalbakken i Groruddalen. Turen er en ført vandring, og du bestemmer selv hvor langt du vil gå innenfor rammen av 5 – 30 km.
Fra startpunktet går turen først på vei/gang- og sykkelvei, og er godt egnet for de som ønsker i tur nær bebyggelsen. Turen går så innover i marka mot Lilloseter, før retur tilbake til Esso på Kalbakken.
De første 5 km er også godt egnet for barnevogn.

Det er ingen påmelding til turen

Oslo kommune
10:00
02.09.2023 – 02.09.2023
Anne-Grethe Woie
+4793253264
post@fskmila.no
Google Map of 59.952371,10.8694767