Fra Nittedal stasjon går vi ned til blåstien ved Mostua. Den første av to turer denne høsten går langs infanteristenes sti mellom Bjertnes og Sander i Maridalen. Stien er vist på Jegerkorpskart fra 1804 over Lillomarka, og kart over det Aggerske Compagnie District-1805. Den er merket ”Gangstie” Turområde: Oslomarka

De første kjerreveiene her i landet ble anlagt i sekelskiftet 1700/1800. Før det, men også til innpå 1900-tallet, dro våre forfedre til fots eller til hest gjennom skogen og innover til byen. Er det mulig å finne spor etter slike eldgamle tråkk og stier? Ja, det er det. Gamle kart og møysommelige søk i landskapet har avdekket farene. I høst tar Ståle Pinslie oss med på to av disse historiske ferdselsårene. Veiene fra Oslo gjennom Nordmarka er beskrevet i Maridalens Venners årsskrift for 2017. I boka som også kan lastes ned fra Maridalens venner, kan du scanne QR-koden for hver enkelt tur, finne beskrivelse av turene på sidene 21-42 og åpne et interaktivt kart på mobilen slik at du kan følge stien.

Den første av to turer denne høsten går langs infanteristenes sti mellom Bjertnes og Sander i Maridalen. Stien er vist på Jegerkorpskart fra 1804 over Lillomarka, og kart over det Aggerske Compagnie District-1805. Den er merket ”Gangstie”.

Fra Nittedal stasjon går vi ned til blåstien ved Mostua. Snart er vi inne på en sti som går rettlinjet fram til Burås, så inn på blåstien som vi følger nesten til Movann før vi runder vestre Torkilstuhøgda. Her, med utsyn mot Maridalen, tar vi en spisepause. Nede i Skillingsdalen går kort tur ned til Snippen og tog hjem. Lang tur fortsetter på sti under Barlindåsen. Det gamle veifaret krysser jernbanen, men vi velger i stedet en sikker overgang ved Sandermosen stasjon. Her følger vi ”Dragonveien” ned mot Sandeberget. Derfra rusler vi bort til Maridalen kirke og tar bussen til Nydalen. Alternativt kan vi følge Greveveien fra Sandermosen opp til Snippen togstasjon.

Avhengig av hvilken rute du velger, blir turen enten 13 km (via Maridalen kirke), 11 km (via Sandermosen), 8 km (til Snippen og tog hjem). Den lengste turen tar 5-6 timer.

Mer informasjon/påmelding
Nittedal kommune
10:00
04.09.2020
Ståle Pinslie, Mette Erlien, Eilif Henriksen, Anne Berit Hjermann
412 94 265, 996 00 846, 924 33 258, 997 05 221
Google Map of 60.05813602151922,10.8669773883692