Arrangementet starter på Vissestad.

Vi treffes på parkeringsplassen ved Lasses for felles kjøring Dersom du finner det mer praktisk, møter du direkte på startstedet. (Meld fra om dette til dagens turleder! Turen kan bli lagt om). Ta med mat og drikke!!

Det er forhåndspåmelding til turleder for alle turene og min 1 m avstand ved samkjøring med bil så lenge koronarestriksjonene varer.

Dato

Tur

Turleder

Nivå

Fremmøte

17.08

Stokkevannet rundt

Steinar

4

10.00

24.08

Herre kirke – Sibjørntjenna – Gårdemma

Arild

4

10.00

31.08

Hallevannet rundt, etappe 3

Ove, Arild

5/6

10.00

07.09

Vissestad – Stemmen – Steinsås

Andreas

5

10.00

14.09

Nensetstranda – Nensetheivann – Gampeskotheia

Steinar

4

10.00

21.09

Herre idrettplass – Svartjenn – Siljantjenn

Arild

4

10.00

28.09

Stavern – Torsrød – Rakke

Hans Magnus

4

10.00

05.10

Herre kirke – Kongens dam – Gunnars

Tor

4

10.00

12.10

Bjønnes – Brudalsåsen

Ove, Ernst

4

10.00

19.10

Ødegårdens verk området

Arild, Ove

4

10.00

26.10

Lanner – Himåsen

Ove, Ernst

4-5

10.00

02.11

Bamble kirke- Hydalshelleren – Vinterdalen

Ove, Olaf

5

10.00

09.11

Ivarsand – Elvik – Åstadheia

Steinar

4

10.00

16.11

Stemmen bru – Bamlevann rundt

Andreas

4-5

10.00

23.11

Eik gravlund- Langesundshalvøya

Hans Magnus

4

10.00

30.11

Bamble kirke – rundtur sydover

Ove, Olaf

4

10.00

07.12

Mulig juleavslutning

10.00

14.12

Rundtur fra Eik kirkegård

Ove

3

10.00

De fleste turene vil ha en gangtid på min. 2 ½ time. I tillegg kommer rast og kjøretid.

Hver tur har blitt gitt et ”nivå” ut fra hvor krevende turen antas å være. Skalaen er fra 1-6 hvor 6 er det mest krevende (Inneholder bratte partier, mye stigning, lengde etc). Turene vil være på vekslende underlag. Godt fottøy er derfor nødvendig. Tempo vil være slik at vi kjenner at vi har vært på tur, men alle som er vant med å ferdes ute i terrenget og er i vanlig bra form, kan følge med. Husk: Etter noen turer kommer formen! Det hjelper!!

Alle deltar på eget ansvar, men viktig at vi går samlet for å unngå uheldige episoder.

IKKE VÆRFORBEHOLD. VEL MØTT NYE OG GAMLE TURDELTAGERE.

Kontaktpersoner: Steinar Skilhagen 91718782 Arild Follestad 95791483

Andreas Kjær 91740801 Ove Sten Hansen 90085681

Tor Suhrke 91780150 Ernst Mathiesen 91638712

Olaf Støren 47679914 Hans Magnus Johansen 98630147

Mer informasjon/påmelding
Bamble kommune
10:00
07.09.2020
Steinar Skilhagen
91718782
Google Map of 58.977535,9.593556099999999