Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hvervenbukta

Barokkhagen i Hvervenbukta med den nyrestaurerte grunnmuren til Stubljan, Gjersjøelvas industrihistorie og de gåtefulle terrassene i Sandbuktskogen.

I anledning friluftslivets uke/Kom deg ut dagen, har Nordre Follo turlag og Oppegård historielag et felles turarrangement der vi starter i Hvervenbukta og vandre gjennom barokkhagen og ser den nyrestaurerte grunnmuren etter Stubljan som brant i 1913. Deretter forbi Langbygningen som lokalhistorisk museum og ned til Gjersjøelva der vi går forbi lokomobilsag, oppgangssag og kvernhus. Fortsetter oppover elva der vi har Norges eldste sagfundamenter og videre forbi rester etter kruttverk, oppgangssager, kornmøller og kraftverk. Fra Gjersjøelva følger vi naturstien forbi steinalderlokaliteter, strandavsetninger fra istiden og til de gåtefulle jernalderterrassene i Sandbuktskogen. Deretter båthavna for å se om det står laks og venter på flom så den kan komme opp i elva å gyte. Harald Lundstedt vil fortelle om Ljansgodsets historie og alt vi opplever underveis. Turen tar ca. 5 timer. Ta med mat og drikke.

Turen er ca. 5 km. Litt ujevnt underlag enkelte steder som krever godt fottøy.

Mer informasjon/påmelding
Oslo kommune
11:00
04.09.2022
Harald Lundstedt
97070430
hlundste@online.no
Google Map of 59.83296229999999,10.7712197