Parkeringsplassen på Franskleiv

På turen passerer vi Nedre Gupu, går Saltveien forbi Persbonn, Haveråsen og Butterudbonn med Latinersteinen.

Turen starter på nedre parkeringsplassen på Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10:45. Vi går blåmerket sti opp til Nedre Gupu. Det er opprinnelig en husmannsplass under Wøyen gård. I 1918 overtok Bærum kommune stedet og var bebodd av kommuneansatte fram til 1985. I dag driftes stedet av Bærum Turlag i samarbeid med Bærum kommune. Vi følger tien opp til Gupu, veien til Furuholmen, Saltveien forbi Persbonn. Like nedenfor husene lå en av de mange kølabonnene i Vestmarka. Husene ble satt opp i 1952 av Bærum kommune. Vi går vestover og går opp på Haveråsen (439 moh) Her tar vi en velfortjent pause og nyter utsikten. Vi fortsetter nordover mot Butterudbonn og Latinersteinen. Latinersteinen ble satt opp i 1928 av tre menn som gikk opp Turistforeningens første blåmerkede sti. Den opprinnelige teksten står på latin, men det finnes nå en oversettelse på baksiden av steinen. Går sydvestover, krysser Steindalsbekken, over Tanumvollen, Grønnland der det var seterdrift fra ca. 1750 til den opphørte tidlig på 1900 tallet. Stedet eies av Bærum kommune og leier det ut til speiderne. Vi går sørøstover ned Myssmørkleiva til Haugsvollen som er en av de eldste setrene i Vestmarka. Fra begynnelsen av 1800 tallet ble setra husmannsplass under Ringi gård og hadde bosetting hele året. Siste del av turen går på vei og blåmerket sti tilbake til Franskleiv.

Turen går på stier med enkelte bratte partier. Den er 14-15 km og varer ca. 5 timer inklusiv pauser. Anbefaler lette turstøvler eller terrengsko.

Oppmøte på nedre parkeringsplass på Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10:45. Buss 245 til Kattås ca. 1 km på vei eller blåmerket sti som går delvis parallelt med veien.

Mer informasjon/påmelding
Bærum kommune
10:30
03.09.2022
Marit Torblå Karlsen
95861451
marit.torblaa.karlsen@gmail.com
Google Map of 59.8860207,10.4275361