Hvor: Nydalshytta, Lillomarka

Er du klar for å ta spranget? Liker du å være på tur og ta ansvar? Dette er et kurs for deg som vil ta med andre på tur med eller uten overnatting i Marka, bli trygg på orientering og lære mer om friluftsliv. Bli kjent med turlederrollen, deg selv og DNTs tilbud.

Hvis du synes at dette er for ambisiøst og heller ønsker å lede dagsturer i nærområder, vil vi foreslå et nærturlederkurs.

Program

DNTs grunnleggende turlederkurs gir deg kompetanse til å lede fellesturer i lavlandet/marka/nærmiljøet hele året. Kurset er første trinn i DNTs turlederutdanning og er også et kurs som ligger til grunn for de som vil gå videre på DNT sommerturlederkurs for å kunne lede turer i fjellet.

Deltakerne bytter på rollen som turleder. Hver enkelt deltaker skal få god nok tid til å prøve seg som turleder og lære underveis. Kurset er veldig praktisk rettet, men med noen teoriøkter. Opplegget er ikke eksamens-/testpreget, men er mer et kurs hvor man lærer underveis, hvor det er lov å gjøre feil og hvor vi lærer av hverandre.

Deltakerne blir vurdert til bestått eller ikke bestått.

Har du lyst til å være DNT-turleder? Bli med på våre kurs!

Opptakskrav:

For opptak til grunnleggende turlederkurs, kreves det gjennomført ambassadørkurs
Du bør ha vært en del på tur tidligere og ha grunnleggende kunnskap om kart- og kompass
God generell turkunnskap
Aldersgrense er 16 år
Tema:

Turlederrolle
Sekk og klær
Gruppedynamikk
Turplanlegging og risikovurdering
Førstehjelp
Turlederressurser og – goder
Mat på bål
Kart og kompass, UTM-koordinater, SARTTO
Innsjekk på hytta
Praktisk turledelse
Mål: Etter endt kurs skal deltagerne ha:

God praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse
God generell turkunnskap
God kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat/drikke på tur
Grunnleggende kart- og kompassferdigheter (kartmarsj, veivalg, beregning av distanse og tid, oppfang og ledelinjer, merking av stier, målestokk, høydekurver, ekvidistanse, karttegn og himmelretninger, osv.)

Generell informasjon:

Pris:
Kr. 1.950,- for DNT Oslo og Omegn medlemmer
Ikke-medlemstillegg NOK 1.000.-

Prisen inkluderer: Overnatting på ubetjent hytta, kursleder, en bållunsj, turlederhåndboka, kopi av Lillomarka kart 50.000 og orenteringskart. Deltakere må selv ta med mat til frokost, niste/termos og middag.

Hvor:
Nydalshytta, Lillomarka

Kursslutt:
Vi avslutter søndag kl. 18.00.

Hvem passer kurset for?
Alle som ønsker å lede turer i marka eller nærområde, med eller uten overnatting, lokalt for DNT Oslo og Omegn. Du trenger ingen forkunnskaper, men må være turvant, beherske kart og kompass og like å ta med andre på tur. Hyggelig og ansvarsbesvisst. Ellers lærer du det meste på kurset.

Søknad:
Følg linken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gc3ISCaFNkCV4UbYkdG8ZrKIga1-eaxGjWEPGL-zaiNUNUdUS0tPUU9QNzI4QklFRzlHTzFITUZESy4u

Søknadsfristen er 4. april og 2. mai og 2. august

Annet:
Alle deltakere tilskrives ca 1 uke før kursstart, her følger mer informasjon. Dere mottar også Turlederhåndboka og informasjon som bør leses i forkant av kurset.
Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer: https://inspirasjon.ut.no/fjellvett-sikkerhet-utstyr/pakkeliste-for-sommerturen/100776
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Maks antall deltakere: 8 (pluss to kursledere)

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er kursleder og kontaktinformasjon til vedkommende.

Smitteverntiltak på kurs

Deltakerne må ha med hånddesinfiseringsmiddel og munnbind til egen bruk. Deltakere må selv ta ansvar for å overholde god avstand til hverandre og ellers ta hensyn slik at det er god plass og god køkultur på hyttene og på tur.

Våre kursledere er godt informert om tiltakene og vil hjelpe dere å få et kurs som i hovedsak er preget av kursopplevelsene i en romslig og sikker atmosfære og ikke Covid 19.

Mer informasjon/påmelding
Nittedal kommune
16:00
10.09.2021 – 12.09.2021
DNT Oslo og Omegn
(+47) 22 82 28 00
info.oslo@dnt.no
Google Map of 60.0240828,10.8409095