Oppmøtested: Klokka 10 Brannstasjonen i Valle.

DNTs grunnleggende turlederkurs gir deg kompetanse til å lede fellesturer i lavlandet/marka/nærmiljøet hele året. Kurset er første trinn i DNTs turlederutdanning og er også et kurs som ligger til grunn for dem som vil gå videre på DNT sommerturlederkurs for å kunne lede turer i fjellet.

Deltakerne bytter på rollen som turleder. Hver enkelt deltaker skal få god nok tid til å prøve seg som turleder og lære underveis. Kurset er praktisk rettet, men med noen teoriøkter. Opplegget er ikke eksamens-/testpreget, men er mer et kurs hvor man lærer underveis, hvor det er lov å gjøre feil og hvor vi lærer av hverandre.

Kurset er i Valle fra lørdag til søndag med overnatting på Bjørnevasshytta.

Tidspunkt: 11 og 12 september
Oppmøtested: Klokka 10 Brannstasjonen i Valle.

Opptakskrav:
Kurset er åpent for alle medlemmer fra 16 år som har deltatt på ambassadørkurs, første modul av turlederstigen (ambassadørkurset kan unntaksvis tas rett i etterkant). Det er også en stor fordel om du har kjennskap til kart og kompass og har noe tur/friluftserfaring.
Vi anbefaler å lese Turlederboka, Den Norske Turistforening (2010) på forhånd. Boka kan kjøpes i vårt Tursenter eller i DNT nettbutikk.

Varighet:
Grunnleggende turlederkurs er på 15 timer. Deltakerne må være til stede alle timene for å få godkjent kurset. Eventuelt fritak fra deler av kurset må avtales særskilt.

Max antall deltagere:
Ved fulltegnet kurs forbeholder DNT Sør seg retten til å prioritere søkere fra egen forening.

Program/tema:
Kurset holdes utendørs og veksler mellom teori og praksis.

Tema:

Turlederrolle
Sekk og klær
Gruppedynamikk
Turplanlegging og risikovurdering
Turlederressurser og – goder
Kokeapparat
Førstehjelp
Kart og kompass, UTM-koordinater, SARTTO
Praktisk turledelse
Mat på bål
Mål: Etter endt kurs skal deltagerne ha:

God praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse
God generell turkunnskap
God kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat/drikke på tur
Grunnleggende kart- og kompassferdigheter (kartmarsj, veivalg, beregning av distanse og tid, oppfang og ledelinjer, merking av stier, målestokk, høydekurver, ekvidistanse, karttegn og himmelretninger, osv.)
Link: https://www.dnt.no/grunnleggende-turlederkurs/?_ga=2.89646610.84224200.1624709997-900970646.1624709997

Kurset starter i Valle klokka 10 og holder på til klokka 17. Da reiser deltagerene opp på Bjørnevasshytta. Der må deltagerene klare seg sjøl og ha vaska ut og være klare til klokka 10 dagen etterpå.

Nødvendig utstyr:
Kle deg etter været og ta med ekstra tøy til å stå litt i ro. Ta gjerne med sitteplate og litt mat og drikke. Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer: https://inspirasjon.ut.no/fjellvett-sikkerhet-utstyr/pakkeliste-for-sommerturen/100776

Ta med kompass, kartmappe, hodelykt og førstehjelp.

På søndag skal dere lage mat på bål så utstyr om mat som skal tilbredes på bål må dere ha med.

Til overnattingen.

Det skal overnattes på Bjørnevasshytta så ta med lakenpose/sovepose, mat og annet en trenger for hytteovernatingen.

Vurdering
Ved slutten av kurset vil deltakerne få en evaluering basert på kursleders vurdering av deltakeren. Deltakerne som fullfører kurset vil få deltakerbevis.

Pris/påmelding
1000 kr for voksne, 500 kr for ungdom (16 – 26 år). Pris for overnatting på Bjørnevasshytta kommer i tilegg. Hver deltager på gjøre det sjøl. På den måten blir dere også kjent med DNT sin betalingsapp.

Du melder deg på dette kurset på siden oppe til høyre under «påmelding». Ved påmelding bekrefter du at du har lest og akseptert DNT Sørs vilkår for turdeltagelse og betaling.)

Har du dårlig råd og ønsker å delta på kurset, kontakt kurslærer.

Mer informasjon/påmelding
Valle kommune
10:00
11.09.2021 – 12.09.2021
Sondre Rua Dokken
90724075
sondre.rua.dokken@dnt.no
Google Map of 59.221856426774735,7.538509368896484