Bli med RØFF Sandnessjøen på grottevandring. Det blir tur i grotta, pil, bue skyting og lett servering Oppmøte på parkeringsplassen ved søviksskaret kl 16:30

Alstahaug kommune
16:30
06.09.2018
Laila Ossletten
92678917
Laila.ossletten@rodekors.org
Google Map of 65.92284499915476,12.459032644251806