Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene langs Geisnesvegen) eller Setran Gård. Det er ca. 2 km turvei fra parkering inn til Galtneset og jettegrytene. Der vil det være mulighet for rast, bål og påfyll. Oppmøte: Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene) eller Setran Gård. Avslutning: omvisning på besøksgården Setran Gård hvor de har husdyr og mye annet. Barnevennlig arrangement.

Geologisk tur til Galtneset med jettegryter og mye mer

Tidsrom: Søndag 10. september 2023, kl. 10
Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene) eller Setran Gård.
Det er ca. 2 km turvei fra parkering inn til Galtneset og jettegrytene. Der vil det være mulighet for rast, bål og påfyll.
Oppmøte: Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene) eller Setran Gård.
Avslutning: omvisning på besøksgården Setran Gård hvor de har husdyr og mye annet.
Ansvarlige: Grunneierne Frode Setran (Setran Gård), Hans Thorsen & Tone Welde (Galtneset) og Guri Venvik (Geolog ved Norges geologiske undersøkelse).
Barnevennlig arrangement.

Galtneset, en halvøy som ligger vest for Salsbruket i Nærøysund kommune, er et område som utmerker seg med tydelige spor etter siste istid. Her har isbreen skurt og erodert i berget som gir synlige spor i dag, som jettegryter. Galtneset er et område hvor en enkelt kommer tett på naturen og hvor geologi er lett å se, både som landformer og bergarter. Det unike med jettegrytene på Galtneset. er en svært tallrik forekomst, hvor det er funnet over 120 Jettegryter, mange små og noen svært store. Det finnes videre en rekke svært tydelige spylerenner i flere av fjellveggene på Galtneset, tidligere strandlinjer med rullesteiner og marin grense Både jettegrytene og spylerennene er sannsynligvis dannet under og etter nedsmeltingen av den store isbreen ved slutten av siste istid. Berggrunnen på Galtneset er ensartet granittisk øyegneis. At bergarten er ensartet er en forutsetning for å få dannet jettegryter. Rullesteinen gjenspeiler de mangfoldig bergartstypene for området, som er samlet opp, fraktet og avsatt av isen til en lokal dropspose.

Mer informasjon/påmelding
Nærøysund kommune
10:00
10.09.2023
Guri Venvik
+4797705529
guri.venvik@ngu.no
Google Map of 64.79746864167392,11.745127112465319