Sørsiden av Jordfagbygningen NMBU. P-plass (muligens avgiftsbelagt) øst for rundkjøringen. Buss 510: busstopp Universitetet i Ås.

Vi ønsker å presentere den nyetablerte Geologihagen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Det er en utendørs utstilling av hittil rundt 140 steinblokker, ordnet langs en tidsakse fra prekambrium til permtiden.
Generell orientering gis kl 12, 13 og 14. Rundgang på egenhånd med medbrakt beskrivelse (se link) og koronaforskriftene i tankene.

Mer informasjon/påmelding
Ås kommune
12:00
12.09.2020
Michael Heim
97799657
miheim@nmbu.no
Google Map of 59.66698174500611,10.765994403410314